اخبار

University Of Oxford

University Of Oxford

University Of Combridge

University Of Combridge

دروس تخصصی در گرایش ریاضی کاربردی

دروس تخصصی در گرایش ریاضی کاربردی

تحصیل در رشته ریاضی و دروس تخصصی این رشته

تحصیل در رشته ریاضی و دروس تخصصی این رشته

بازدید از پل معلق کلیفتون در بریستول

بازدید از پل معلق کلیفتون در بریستول

زندگی جوان پسند در شهر بریستول

زندگی جوان پسند در شهر بریستول

مشاغل موجود در رشته پرستاری

مشاغل موجود در رشته پرستاری

بهترین دانشگاه های انگلستان در رشته پرستاری

بهترین دانشگاه های انگلستان در رشته پرستاری

تاثیر نمرات GCSE برای تحصیل پزشکی در دانشگاه Manchester

تاثیر نمرات GCSE برای تحصیل پزشکی در دانشگاه Manchester

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه Manchester

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه Manchester

آمار ایرانیان ساکن در انگلستان

آمار ایرانیان ساکن در انگلستان

کدام مناطق انگلستان مهاجرین بیشتری دارد؟

کدام مناطق انگلستان مهاجرین بیشتری دارد؟

ساختار برنامه درسال  سوم و چهارم تحصیل پزشکی در دانشگاه southampton

ساختار برنامه درسال سوم و چهارم تحصیل پزشکی در دانشگاه southampton

ساختار برنامه در 2سال اول تحصیل پزشکی در دانشگاه southampton

ساختار برنامه در 2سال اول تحصیل پزشکی در دانشگاه southampton

دوره های بالینی و عملی در university of southampton

دوره های بالینی و عملی در university of southampton

دوره پزشکی در دانشگاه university of southampton

دوره پزشکی در دانشگاه university of southampton

سن مورد نیاز برای تحصیل پزشکی دانشگاه بریستول

سن مورد نیاز برای تحصیل پزشکی دانشگاه بریستول

درباره MBو CHB لیسانس پزشکی و لیسانس جراحی در دانشگاه بریستول

درباره MBو CHB لیسانس پزشکی و لیسانس جراحی در دانشگاه بریستول

هزینه و دوره لیسانس پزشکی در دانشگاه بریستول

هزینه و دوره لیسانس پزشکی در دانشگاه بریستول

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

University of EDINBURGH

University of EDINBURGH

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه EDINBURGH-

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه EDINBURGH-

مزیت های تحصیل در رشته پزشکی در انگلستان

مزیت های تحصیل در رشته پزشکی در انگلستان

سطح زبان مورد نیاز برای ورود به دانشگاهای انگلستان

سطح زبان مورد نیاز برای ورود به دانشگاهای انگلستان

آب و هوای شهر نیوکاسل

آب و هوای شهر نیوکاسل

دانشگاه نورث آمبریا

دانشگاه نورث آمبریا

Royall college of medicine

Royall college of medicine

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه  UCL

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه UCL

شرایط تحصیل در کالج / دانشگاه ها برای افراد (۱۸ – ۲۴) سال

شرایط تحصیل در کالج / دانشگاه ها برای افراد (۱۸ – ۲۴) سال

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه Cambridge

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه Cambridge

صفحه 1 از 25