تازه های تحصیل در انگلستان

معرفی دانشگاه داربی انگلستان

معرفی دانشگاه داربی انگلستان

پردیس دانشگاه د مونفورت در انگلستان

پردیس دانشگاه د مونفورت در انگلستان

انواع برنامه های مختلف دانشگاه د مونفورت در انگلستان

انواع برنامه های مختلف دانشگاه د مونفورت در انگلستان

برنامه ارتباطات جهانی دانشگاه دُ مونفورت

برنامه ارتباطات جهانی دانشگاه دُ مونفورت

تحصیل در دانشگاه دولتی دُ مونفورت انگلستان

تحصیل در دانشگاه دولتی دُ مونفورت انگلستان

برنامه های پزشکی در اروپا به زبان انگلیسی

برنامه های پزشکی در اروپا به زبان انگلیسی

معیارهای پذیرش در دانشگاه های پزشکی در اروپا

معیارهای پذیرش در دانشگاه های پزشکی در اروپا

شرایط اعزام دانشجو و تحصیل در دانشگاه های پزشکی در اروپا

شرایط اعزام دانشجو و تحصیل در دانشگاه های پزشکی در اروپا

بهترین دانشگاههای پزشکی در کشورهای اروپایی

بهترین دانشگاههای پزشکی در کشورهای اروپایی

اعتبار دوره های کارشناسی رشته روانشناسی توسط چه انجمنی مورد تایید قرار گرفته؟

اعتبار دوره های کارشناسی رشته روانشناسی توسط چه انجمنی مورد تایید قرار گرفته؟

شرط ورورد به رشته روانشناسی

شرط ورورد به رشته روانشناسی

زمان ثبت نام در کالج ها و دانشگاه های انگلستان

زمان ثبت نام در کالج ها و دانشگاه های انگلستان

روانشناسی در میان پرطرفداترین رشته های تحصیلی

روانشناسی در میان پرطرفداترین رشته های تحصیلی

نمرات دروس  در انگلستان A-level

نمرات دروس در انگلستان A-level

آشنایی با دوره A-LEVELدر انگلستان

آشنایی با دوره A-LEVELدر انگلستان

دوره Medical Preparation در کالج DAVID GAME

دوره Medical Preparation در کالج DAVID GAME

دوره UFP (Foundation) کالج  David Game

دوره UFP (Foundation) کالج David Game

مقطع ارشد در انگلستان MA, MSC(MA-Master of Arts, MSC-Master of Science)

مقطع ارشد در انگلستان MA, MSC(MA-Master of Arts, MSC-Master of Science)

دوره کارشناسی در انگلستان BA, BSc (BA-BACHELOR OF ART, BSc-BACHELOR OF SCIENCE)

دوره کارشناسی در انگلستان BA, BSc (BA-BACHELOR OF ART, BSc-BACHELOR OF SCIENCE)

شرایط و بازار کار دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه کیل

شرایط و بازار کار دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه کیل

سال تحصیلی در دانشگاه کیل انگلستان چقدر است؟

سال تحصیلی در دانشگاه کیل انگلستان چقدر است؟

پردیس دانشگاه کیل در انگلستان

پردیس دانشگاه کیل در انگلستان

دانشگاه کیل،بزرگترین دانشگاه انگلستان

دانشگاه کیل،بزرگترین دانشگاه انگلستان

فستیوال بین المللی بالن ها در بریستول

فستیوال بین المللی بالن ها در بریستول

آیلتس مورد نیاز برای ورود به دوره foundtion

آیلتس مورد نیاز برای ورود به دوره foundtion

بهترین کالجها برای ورود به رشته پزشکی و دندانپزشکی چیست؟

بهترین کالجها برای ورود به رشته پزشکی و دندانپزشکی چیست؟

دوره Foundation

دوره Foundation

بالاترین رنکینگ کالج های خصوصی انگلستان

بالاترین رنکینگ کالج های خصوصی انگلستان

GCSE(General Certificate Secondary Education)

GCSE(General Certificate Secondary Education)

PRE-GCSE(دوره قبل از دبیرستان)

PRE-GCSE(دوره قبل از دبیرستان)

صفحه 8 از 39