اخبار

تحصیل در انگلستان

تحصیل در انگلستان

رنکینگ های غیر واقی

رنکینگ های غیر واقی

از دوره GCSE  در انگلستان بیشتر بدانید....

از دوره GCSE در انگلستان بیشتر بدانید....

کالج David Game

کالج David Game

دانشگاه ها و کالج های طرف قرارداد

دانشگاه ها و کالج های طرف قرارداد

تحصیل در کالج ها و دبیرستان های کشور انگلستان (Secondary Education)

تحصیل در کالج ها و دبیرستان های کشور انگلستان (Secondary Education)

One Canada Suare

One Canada Suare

دانشگاه های انگلستان

دانشگاه های انگلستان

انگلستان اولین مقصد تحصیلی دانشجویان بین المللی در سال 2014  تا 2017بوده است.

انگلستان اولین مقصد تحصیلی دانشجویان بین المللی در سال 2014 تا 2017بوده است.

مدت زمان تحصیل در انگلستان

مدت زمان تحصیل در انگلستان

شهر لیورپول

شهر لیورپول

تحصیل در انگلستان بدون نیاز به مدرک زبان

تحصیل در انگلستان بدون نیاز به مدرک زبان

دوره GCSE  در انگلستان

دوره GCSE در انگلستان

تحصیل در مقطع کارشناسی در انگلستان

تحصیل در مقطع کارشناسی در انگلستان

دوره FOUNDATION  در کشور انگلستان

دوره FOUNDATION در کشور انگلستان

فاصله کم تا دریا

فاصله کم تا دریا

زمین های کشاورزی در جنوب انگلستان

زمین های کشاورزی در جنوب انگلستان

رودخانه Thames طولانی ترین رودخانه در انگلستان و در نزدیکی دانشگاه Kingston

رودخانه Thames طولانی ترین رودخانه در انگلستان و در نزدیکی دانشگاه Kingston

مزایای تحصیل در انگلستان

مزایای تحصیل در انگلستان

تونل مانش راه ارتباطی مستقیم بین انگلستان و فرانسه

تونل مانش راه ارتباطی مستقیم بین انگلستان و فرانسه

چرا در انگلستان ادامه تحصیل دهیم؟

چرا در انگلستان ادامه تحصیل دهیم؟

مزایای سیستم آموزشی انگلستان

مزایای سیستم آموزشی انگلستان

برتری انگلستان

برتری انگلستان

تحصیل در انگلستان

تحصیل در انگلستان

بیمه درمانی رایگان برای دانشجویان بین المللی

بیمه درمانی رایگان برای دانشجویان بین المللی

مدت تحصیل در انگلستان

مدت تحصیل در انگلستان

کالج Bosworth

کالج Bosworth

کالج Bath Academy

کالج Bath Academy

چرا تحصیل در رشته داروسازی در انگلستان بهترین گزینه است؟

چرا تحصیل در رشته داروسازی در انگلستان بهترین گزینه است؟

اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

صفحه 18 از 34