Investment

خدمات سرمایه گذاری:

 

یکی از پر جاذبه ترین مکان های دنیا برای سرمایه داران، سرمایه گذاری امن در بریتانیا می باشد.

انواع روش های سرمایه گذاری:

  • ویزای کارآفرینی
  • ویزای سرمایه گذاری

این نوع از سرمایه گذاری متنوع بوده و دارای سه نوع سرمایه گذاری 2 میلیون پوندی، 5 میلیون پوندی و 10 میلیون پوندی می باشد. برای آشنایی با این خدمات موسسه علم گستر کاوه بهترین وکلای انگلیسی را به شما معرفی می کند.

برای آشنایی با این خدمات و روش های سرمایه گذاری با موسسه علم گستر کاوه تماس بگیرید.