دوره university foundation program) UFP )

این دوره university foundation program) UFP ) راهی برای ورود به دانشگاهای انگلیس می باشد . این دوره برای اولین بار توسط کالج دیوید گیم پایه گذاری شد و بهترین و موفق ترین دوره UFPبرای ورود به دانشگاه می باشد به طوریکه 95 درصد دانشگاههای انگلستان دانش آموزانی که این دوره را گذرانده اند می پذیرند.

شایان به ذکر است که موسسه علم گستر کاوه تنها نمایندگی این کالج در ایران می باشد .

با گذراندن این دوره افراد می توانند مسیر ها و انتخابهای متنوعی برای ورود به دانشگاه داشته باشند .

جدیدترین دوره های این کالج طراحی وهنر، معماری، مدیریت و علوم اقتصادی ، تکنولوژی و مهندسی، علوم انسانی و اجتماعی، دارو سازی و علوم پایه می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه علم گستر کاوه  تماس بگیرید

 

۲۶۲۰۰۷۸۳📞
۲۶۲۰۰۷۸۴📞
 
https://t.me/egkaveh

 

 

دوره university foundation program) UFP ) دوره university foundation program) UFP ) دوره university foundation program) UFP ) دوره university foundation program) UFP )