دانشگاه گینگستون Kingstone انگلستان

این دانشگاه در شهر کینگستون تیمز، شهر شلوغی در کنار رودخانه واقع در مرز لندن و سوری قرار داد. دانشگاه کینگستون، نمونه های بسیاری از فعالیتهای نوآورانه در تدریس، یادگیری و ارزشیابی را ارائه کرده است. هیئت علمی دانشگاه کینگستون، در پنج دانشکده تقسیم شده اند. در هر دانشکده، مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و همچنین تحقیق و پژوهش در زمینه های مرتبط ارائه میشود.

 

دانشکده هنر، معماری و طراحی

دانشکده هنر و علوم اجتماعی

دانشکده حقوق و بازرگانی

دانشکده علوم بهداشت، درمان و مراقبتهای اجتماعی

دانشکده علوم، مهندسی و محاسبات

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در باره این دانشگاه با موسسه علم گستر کاوه تماس  بگیرید.

📞 ۲۶۲۰۰۷۸۳
📞 ۲۶۲۰۰۷۸۴

info@www.egkaveh.org

https://t.me/egkaveh

 

دانشگاه گینگستون Kingstone انگلستان دانشگاه گینگستون Kingstone انگلستان دانشگاه گینگستون Kingstone انگلستان دانشگاه گینگستون Kingstone انگلستان دانشگاه گینگستون Kingstone انگلستان دانشگاه گینگستون Kingstone انگلستان دانشگاه گینگستون Kingstone انگلستان دانشگاه گینگستون Kingstone انگلستان