ارتقاء جایگاه دانشگاه Bristol

دانشگاه BRISTOl با کاهش یازده رتبه به مکان بیست و هفتم (27)صعودکرده است
در 12 رشته تحصیلی جزء 10دانشگاه برتر انگلستان  است و از سویی دیگر رضایت دانشجویان از تدریس باعث شده تا جایگاه یازدهم(11)را از آن خود کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر از این دانشگاه  با موسسه علم گستر کاوه تماس بگیرید.

۲۶۲۰۰۷۸۳📞
۲۶۲۰۰۷۸۴📞

 
https://t.me/egkaveh

 

 

ارتقاء جایگاه دانشگاه Bristol