معرفی دانشگاه cambridge

دانشگاه کمبریج دومین دانشگاه قدیمی انگلیسی زبان در جهان و یکی از پنج دانشگاه برتر جهان می باشد. دانشگاه کمبریج عضو گروه راسل و تحت رهبری شبکه ای دانشگاه های انگلستان است

 دانشگاه کمبریج همیچنین  عضو انجمن دانشگاه های برجسته لیگ اروپا ، دانشگاه های تحقیقاتی و اتحادیه بین المللی دانشگاه های تحقیقاتی انگلستان میباشد. همچنین بخشی از "مثلث طلایی"، تمرکز جغرافیایی دانشگاه های پیشرو در زمینه پژوهش است

 دانشگاه کمبریج بعنوان کالج خودمختار دارای کالج های مستقل است که کارکنان آموزش نظارت برای دانشجویان کارشناسی ارشد، مسئولیت های تدریس و رفاه عمومی دانشجویان و کارکنان را بر عهده بگیرند یکی از اهداف دانشگاه کمبریج این است که دانشجویان را در انتخاب کالج و رشته تحصیلی وسیستم آموزشی پشتیبانی کنند .

دانشگاه کمبریج برنده ۸۹ جایزه نوبل، جایزه ویژه از ملکه انگلستان و کلیسای انگلستان شده است.

 

برای کسب طالاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید:

26200783

26200784

معرفی دانشگاه cambridge