رشته اقتصاد در دانشگاه ESSEX
قتصاد با رفاه مادی جوامع انسانی مواجه است.
این رشته تصمیمات افراد، استراتژی های شرکت ها و سیاست های دولت را بررسی می کند. اقتصاد در اسکس محلی است برای دانش آموزان متعهد که دوست دارند سوالات دشوار، مرزهای فکری را حل کنند و راه حل های جدیدی برای مسائل نگرانی جهانی ایجاد کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زی ر مراجعه فرمائید:

http://www.egkaveh.org/blog/140171/university/Economics%20_at_%20ESSEXدیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود