معرفی Chelsea Independent College

این کالج با دو ساختمان مدرن ،در قلب لندن ، نزدیکی ایستگاه Fulham Brodway  واقع شده است که به تمام نقاط شهر دسترسی دارد.
 

مالک این کالج، مالک کالج KPS ( Duff Miller سابق) نیز می باشد لذا دارای همان امکانات آموزشی اما با تاکید بیشتر بر زبان انگلیسی می باشد. برای دوره GCSE و Pre Alevel بهترین گزینه در لندن کالج Chelsea Independent College می باشد.
درکالج Chelsea Independent College با دانش آموزان رابطه نزدیکی برقرار می شود، تا انگیزه و علایق آن ها به منظور ارتقاء عادات یادگیری موفق روشن گرددو این ضمانت صورت می گیرد که دانش آموزان از استعدادهای بالقوه خود آگاه گردند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید:

26200783

26200784

معرفی Chelsea Independent College