حقوق پایه رشته شیمی در مشاغل حرفه ای

حقوق پایه این رشته در مشاغل حرفه‌ای در میان سی رتبه برتر قرار داردهرچند در نسخه جدید Guide ، این رشته در جدول دستمزدها چهار پله سقوط داشته‌است. در سال ۲۰۱۵ نیز همانند سال گذشته تقاضا و ثبت‌نام برای این رشته افزایش داشته‌است. در سال ۲۰۱۷ صد و شش دانشگاه و کالج این رشته را ارائه خواهند کرد که این تعداد یازده مورد بیشتر از سال تحصیلی جاری است

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید:

26200783

26200784

حقوق پایه رشته شیمی در مشاغل حرفه ای