تحصیل در دانشگاه لنکستر انگلستان

لنکستر یکی از چند دانشگاه جهت تحصیل در انگلستان که دارای یک سیستم دانشگاهی می باشد این دانشگاه بطور کلی دارای ۹ کالج است که ۸ کالج برای دانشجویان کارشناسی و یکی برای تحصیلات تکمیلی در دسترس میباشد.دانشگاه لنکستر مانند شهری کوچک دارای بانکها،مغازه ها،کافه ها،رستورانها،مرکز پیش دبستانی و خدمات بهداشتی است دانشجویان همچنین می توانند از گالری های هنری دانشگاه خود مجموعه ای از هنرهای بین المللی است لذت ببرند.

 تحصیل در دانشگاه لنکستر انگلستان