پذیرش در مدارس انگلستان

برای افرادی که با کودکان به انگلستان برای تحصیل در انگلستان بدون مدرک آیلتس  سفر می کنند، انتخاب مناسب برای تحصیل در مدارس و کالج های انگلستان یکی از اولویت های اصلی است. شرکت در مدرسه مناسب نقش مهمی در تضمین یادگیری و موفقیت در آینده دارد. عواملی که بر انتخاب مدرسه برای کودکان مهاجر تاثیر می گذارند عبارتند از: تجربه قبلی تحصیلی کودک، توانایی تحصیلی و توانایی زبان انگلیسی. پدر و مادر Expat باید توجه داشته باشند که اکثر مدارس دولتی تأمین مالی در انگلستان و برخی از مدارس خصوصی، پذیرش در مناطق حوضه را پایه گذاری می کنند. بنابراین مهم است قبل از تصمیم گیری در مورد محل زندگی در یک شهر، یک مدرسه را انتخاب کنید. مدارس خصوصی و مدارس بین المللی با امکانات دسترسی به دانشجویان، انعطاف پذیری بیشتری دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید

26200783

26200784

پذیرش در مدارس انگلستان