حسابداری و اقتصاد در انگلستان

افرادی که به فکر مهاجرت انگلستان هستند و در رشته حسابداری سر رشته دارند می توان گفت که،حسابداری حرفه ای مفید برای آینده کاری بلندمدت شما است. حسابداری در انگلستان حرفه ای پر تقاضا است و شرکت ها اکثرا به دنبال دانشجویان جوان و تقریبا واجد شرایط برای مشاغل خالی هستند. حسابداری شغلی پایدار است، زیرا صنعت حتی در صورت افت اقتصادی، به سرعت تغییر نمی کند

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید:

26200783

26200784

حسابداری و اقتصاد در انگلستان