تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه دانده چند ساله است؟

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه دانده 5 ساله است و متقاضی باید در آزمون UKCAT شرکت کند. ارائه مدرک        IELTS UKVI 7 الزامی است و مهارت ها نباید کمتر از 7 باشند. متقاضیان تحصیل در رشته پزشکی در انگلستان چنانچه کمتر از 18 سال هستند می توانند بدون مدرک IELTS در انگلستان تحصیل خود را شروع کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید:

26200783

26200784

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه دانده چند ساله است؟