تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه Dundee

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه Dundee یکی از بهترین فرصتهای تحصیلی است و دانشگاه Dundee رنکینگ 80 را در رشته پزشکی در سطح جهانی دارد. دانشگاه Dundee در اسکاتلند قرار دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیز تماس حاصل فرمائید:

26200783

26200784

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه Dundee