فعالیت های فوق برنامه ای کالج  DAVID GAME
کالج David Game فرصت های خارج از برنامه متنوعی را برای دانش آموزان ایجاد می کند و بر این باور است که گنجاندن این فعالیت ها در برنامه تحصیلی برای پیشرفت درک و دلگرمی دانش آموزان مهم است. این فعالیت ها با اهداف خاصی در برنامه تحصیلی گنجانده شده اند. دانش آموزان تجربه های جدید و ارزشمندی را کسب می کنند و مهارت های مدیریتی، کار گروهی، کنترل خود و اعتماد به نفس را یاد می گیرند و تقویت می کنند. فعالیت های فوق برنامه کالج David Game به منظور پشتیبانی از برنامه اصلی، تحریک حس کنجکاوی ارائه می شود و به درک نقش هر یک از دانش آموزان در جامعه بزرگ تر کمک می کند.

فعالیتهایی مانند:

تشکیل جلسه های بحث برانگیز (مناظره)

تشکیل جلسه های نمایشی

شطرنج

فوتبال، بسکتبال، قایق سواری

جلسات کتاب خوانی که درباره کتابهایی که خوانده اند صحبت می کنند

تمرین تئاتر

بازدید آموزشی مانند موزه ها و پارلمان ها

و ...
 

موسسه_علم_گستر_کاوه بعنوان نماینده اصلی برترین دانشگاه ها و کالج های انگلستان در ایران مشغول به فعالیت است. برای اخذ پذیرش و گرفتن مشاوره با ما تماس بگیرید

 

📞 ۲۶۲۰۰۷۸۳
📞 ۲۶۲۰۰۷۸۴

info@egkaveh.org

https://t.me/egkaveh

 
 
 


دیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود