کالج David Game کالج David Game
براسای آخرین گزارشاتOFSTED ازکالج David Game آموزش  با ترکیب تکنیک های سنتی به شکلی پیشرفته و با پشتیبانی ابزار های الکترونیکی ،روش تدریس را در بطور برجسته توسعه داده است.

کلاس ها توسط اعضای تیم رهبری میشود و کاملا تحت نظارت هستند و معلمان به طور منظم با استفاده از استانداردهای ملی،ارزیابی می شوند.

 این کالج همچنین از طریق سمینارها به دانش آموزان مهارت های حفظ و یادگیری مطالب درسی را ارائه می دهد. . یادگیری از طریق کار عملی (علوم)، بازدید (اقتصاد، هنر) و سفرهای زمینی (جغرافیا و زیست شناسی) تسهیل می شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اخذ پذیرش از بهترین کالج های انگلستان با موسسه علم گستر کاوه  تماس  بگیرید

۲۶۲۰۰۷۸۳📞
۲۶۲۰۰۷۸۴📞

 
https://t.me/egkaveh

 دیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود