شرایط تحصیل در دانشگاه لیدز انگلستان
دانشگاه لیدز در شهر لیدز انگلستان برای تحصیل در انگلستان قرار دارد.این دانشگاه در سال 1904 تاسیس شده و یک دانشگاه بین المللی محسوب می شود.

دانشگاه‌های بزرگ در جذب دانشجویان و تأمین انتظارات آنان بسیار بهتر از دانشگاه‌های کوچک برای تحصیل در انگلستان عمل می‌کنند. اما در این میان دانشگاه لیدز یک استثناء استاین دانشگاه بین دانشجویان همواره یکی از محبوب‌ترین دانشگاه‌ها بوده‌است. نظرسنجی ملی دانشجویی NSS نشان داده‌است که تنها چند دانشگاه وجود دارند که سطح عملکردشان به این دانشگاه نزدیک است. نتایج معتبر این نظرسنجی با وجود کاهشی ناچیز در برخی شاخص‌های سال جاری ( ۲۰۱۷ ) به این دانشگاه کمک کرده‌است تا در جدول رتبه‌بندی دانشگاهی سه پله صعود را تجربه کند و به بهترین جایگاه خود تا به امروز برسددانشگاه لیدز امسال پس از دو نامزدیِ بهترین دانشگاه سال موفق به کسب این عنوان شد