معرفی دانشگاه Southampton


about 5 سال ago


دانشگاه Southamptonدر  شهر  Southampton انگلستان است.  این دانشگاه عضو گروه تحقیقاتی راسل در بریتانیا است.

تاریخچه ی این دانشگاه به تاسیس  موسسه هارتلی در سال ۱۸۶۲  توسط هنری رابینسون هارتلی برمی گردد.

در سال ۱۹۰۲ این موسسه با دریافت مدارجی از سوی دانشگاه لندن  به دانشگاه هارتلی گسترش یافت. در ۲۹ آوریل سال ۱۹۵۲، این موسسه با دریافت امتیاز سلطنتی به عنوان دانشگاه مستقل Southampton شناخته شد و اجازه اعطای مدارک خودش را کسب کرد.

در حال حاضر دانشگاه Southampton دارای ۱۷۴۸۵ دانشجوی کارشناسی و ۷۳۹۰ دانشجوی کارشناسی ارشد است .

در ۲۹ آوریل ۱۹۵۲، ملکه الیزابت دوم، با اعطای امتیاز  سلطنتی به دانشگاه ایالتی  Southampton که برای اولین بار در دوران سلطنتش به یک دانشگاه اهدا شد، اجازه داد تا  این دانشگاه مدارک تحصیلی خود را ارائه دهد.