University of Dundee
دانشگاه داندی در سال ۱۸۸۱ تأسیس شده است و در شرق اسکاتلند واقع شده است این دانشگاه از دانشگاه های برتر انگلستان در رشته پزشکی دندانپزشکی حقوق و علوم زیستی میباشد و شهرت زیادی در رشته هنر وطراحی در انگلستان دارد

.این دانشگاه پنجمین دانشگاه برتر پزشکی  برای تحصیل پزشکی در انگلستان میباشد

همچنین دانشگاه بر اشتغال فارغ التحصیلان تمرکز بساری دارد و آنها را در این زمینه راهنمایی میکند

.درصد رضایت دانشجویان از این دانشگاه بسیار بالا میباشد