رشته حقوق در انگلستان
تعداد ورودی‌های رشته حقوق برای هفتمین سال پیاپی افزایش چشمگیری یافته، به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۶ به عدد تقریبی ۲۴.۰۰۰ رسیده‌است. این رشته با بیش از ۱۰۰۰۰۰ داوطلب و بدون تأثیرپذیری از اعمال شهریه ۹۰۰۰پوندی، یکی از محبوب‌ترین رشته‌ها به شمار می‌آید.

استانداردهای ورودی بالای این رشته نشان‌دهنده این نکته است که اغلب دانشگاه‎ها تنها در دو رشته پزشکی و حقوق خواستار برگزاری چنین آزمون‌هایی هستند. ۱۰ دانشگاه از ۱۰۰ دانشگاه بیش از ۵۰۰ امتیاز ورودی برای دانشجویان در نظر گرفته و امتیاز ورودی حداقل یک‌سوم از آنان ۴۰۰ گزارش شده‌است. با‌این‌وجود دانشگاه‌های ارائه‌کننده این رشته به قدری زیادند که هنوز هم می‌توان دانشگاهی مانند دانشگاه بولتون Bolton را با امتیاز ورودی کمتر از ۲۰۰ در میان آنان یافت.

دانشگاه کمبریج Cambridge در طول سه سال گذشته، صدر جدول را در اختیار داشته‌است. دانشگاه آکسفورد بالاترین استاندارد ورودی را داشته و دانشگاه کمبریج دارای بالاترین نسبت فارغ‌التحصیلانی (%۹۴) است که به‌طور مستقیم وارد مشاغل حرفه‌ای شده یا ادامه تحصیل داده‌اند. اگرچه در اغلب موارد امتیاز دورنمای شغلی فارغ‌التحصیلی در این رشته خوب گزارش شده، اما در چهار دانشگاه سهم افراد از مقاصد مثبتpositive destination کمتر از نصف بوده‌است.