گروههای آموزشی در دانشکده هنر بریستول
دانشکده و گروه های آموزشی

این دانشکده هنری، یکی از بزرگترین و متنوع ترین دانشکده های دانشگاه بریستول محسوب می شود، و از نظر اداری دارای سه دانشکده متشکل از 14 گروه آموزشی و تعدادی از مراکز تحقیقاتی است که طیف گسترده ای از رشته های هنر و علوم انسانی را تحت پوشش خود می دهد. سطح عالی پژوهش ها  در دانشکده هنر بریستول دارای اعتبار بین المللی بوده و دانشجویان خارج از کشور و اروپا و همچنین بریتانیا را به خود جذب می کند.

دانشکده هنر

علاوه بر این دانشگاه، شهر و منطقه بریستول، فرصت های بی نظیری را برای تفریح و سرگرمی دانشجویانی که نیاز به استراحت و فراغت از تحصیل دارند، فراهم می کند. خلاصه این که، این مکان کاملاً به درد کار و زندگی می خورد. اگر در پی  تحصیل در این دانشکده هستید، امیدواریم شما را تشویق کرده باشیم که دقیق تر این صفحات را مطالعه کنید و چنانچه در این دانشکده تحصیل می کنید، اوقات چالش انگیز و درعین حال  فوق العاده ای را در دانشکده هنر بریستول برایتان آرزو می کنیم.

گروه هنر یکی از سه گروه آموزشی در دانشکده هنر است. 

سه رشته در حوزه های باستان شناسی و مردم شناسی، نمایش، موسیقی و فلسفه در این دانشکده تدریس می شود که شامل موضوعات پژوهشی دانشگاهی مانند علم، دانش و واقعیت، و کاربردپذیری، مکان و فضا، استعمار، و فرهنگ قرون وسطی هستند. بخش های تشکیل دهنده این دانشکده تماماً  از فرهنگ پژوهشی فعال و پویایی برخوردار بوده و در عرصه های ملی و بین المللی جایگاه والایی را به خود اختصاص داده است.