تحصیل در رشته روانشناسی
رشته روانشناسی در دانشگاه Edinburgh
متقاضیان تحصیل در انگلستان می توانند در طی 4 سال با مدرک فوق لیسانس فارغ التحصیل شوند.
شرایط ورود به دانشگاه Edinburgh در رشته روانشناسی:
دانش آموزانی که دوره Alevel را در انگلیس گذرانده اند با نمرات AAB می توانند در رشته روانشناسی در دانشگاه Edinburgh تحصیل خود را ادامه دهند. این نمرات دروس ریاضی و روانشناسی و یکی از علوم پیشرفته را شامل می شود البته نمرات دوره GCSE هم مد نظر می باشد.
متقاضی باید IELTS Academic UKVI 6.5 داشته باشد که نمره هر مهارت کمتر 5.5 نباشد.