درخواست پذیرش دانشگاه ها و کالج توسطSI-UK
ما با ارائه خدمات درخواست پذیرش برای دانشگاه های برتر انگلستان ومشاوره رایگان  شما را در انتخاب رشته تحصیلی و دانشگاه مورد نظر در انگلستان یاری میکنیم

 از میان ۱۰۰,۰۰۰رشته تحصیلی ،رشته تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید UCAS میتوانید با 

 :UCAS دسترسی به موارد زیر از طریق 

  • معرفی دوره ها و کالج ها
  • درخواست پذیرش از ۵ دانشگاه در انگلستان
  • ثبت نام در UCAS
  • ویرایش بیانیه شخصی
  • اضافه کردن مرجع در UCAS و ارسال درخواست خود
  • ارسال درخواست پذیرش به دانشگاه
  • ردیابی  دائمی درخواست خود