آیا می توانم در ویزای تحصیلی در بریتانیا کار کنم؟
بسیاری از دانشجویان بین المللی در انگلستان ، در کنار تحصیلات خود ، کار نیمه وقت ، کار یا کارآموزی را انجام می دهند. ساعت و نوع کاری که انجام می دهید بستگی به نوع ویزا و دانشگاه یا کالج حمایت کننده شما می باشد که معمولا حدود ۲۰ ساعت در هفته است .

هزینه ها :

  • ویزای دانشجویی درجه ۴ (عمومی) – ۳۲۸ پوند
  • ویزای دانشجویی درجه ۴ (کودک) – ۳۲۸ پوند
  • مدت اقامت کوتاه مدت ۱۱ ماه (دوره زبان انگلیسی) – ۱۷۰ پوند
  • مدت اقامت کوتاه مدت ۶ ماه – ۸۹ پوند