بیوشیمی در دانشگاه Essex
بیوشیمی به سرعت در حال گسترش است و هیچ زمان هیجان انگیزی برای مطالعه این موضوع وجود ندارد.
برنامه درسی دانشگاه Essex به طور مداوم در حال تکامل است تا منعکس کننده آخرین یافته ها و کاربرد آنها در بیوشیمی شود. در Essex شما در فضای دوستانه و حمایت گر توسط متخصصان برجسته جهان آموزش می بینید.

چرا دانشگاه Essex در رشته بیوشیمی؟
• پروژه تحقیقاتی 16 هفته ای خود را در یک محیط علمی، صنعتی یا بالینی انجام دهید.
• مطالعه ماژول های تخصصی که توسط کارکنان دانشگاهی، کارشناسان صنعت و پزشکان با محیط دانشگاهی و بیمارستان آموزش داده شده است.
• فارغ التحصیل با مهارت و تخصص مورد تقاضا در این صنعت.

دوره های دانشگاه Essex
Masters Courses in Biochemistry

MSc Biotechnology
Study mode:
Full-time
Location:
Colchester Campus


MSc Molecular Medicine
Study mode:
Full-time
Location:
Colchester Campus