دانشکده علوم پزشکی در دانشگاه city
دانشکده علوم پزشکی در City, University of London ، مرکز پیشرو در زمینه آموزش بهداشت و درمان و تحقیقات بهداشتی است.
این مدرسه در مرکز لندن واقع شده است که پیشرفته ترین امکانات برای به دست آوردن مهارت های بالینی، در زمینه مراقبت های بهداشتی در تحصیلات عالی را به دانشجویان ارائه می دهد.
این دانشگاه، اولین در لندن برای پرستاری و اولین در لندن برای فناوری پزشکی و دومین در لندن برای سایر موضوعات مرتبط با پزشکی است.
این دانشگاه طیف وسیعی از رشته های تحصیلی  در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دوره های تحقیقاتی به دانشجویان ارائه می دهد:
•  Health Management and Policy
•  Health Studies
•  Long term care and conditions
•  Midwifery
•  Nursing (Adult, Child and Mental Health)
•  Optometry
•  Public Health
•  Radiography
•  Speech, Language and Communication Science

آموزش و پژوهش دانشکده علوم بهداشتی City به 5 بخش زیر تقسیم می شود:
• Division of Health Services Research and Management
• Division of Language and Communication Science
• Division of Midwifery and Radiography
• Division of Nursing
• Division of Optometry and Visual Sciences

همکاری با لندن و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی پیشرو در جنوب شرق

مشارکت های طولانی مدت استراتژیک این دانشکده با NHS لندن،  NHS Trusts و سازمان های حرفه ای مرتبط با آن، تجربه دانشجویان را در زمینه مراقبت های بهداشتی افزایش می دهد.

دانشگاه City به طور فعال در تحقیقات بین المللی شناخته شده مشارکت می کند که تأثیر مستقیم بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در امروز و در آینده دارد.

هدف ساختن برتری تحقیقاتی است که یادگیری، تمرین و سیاست را اطلاع رسانی می کند.

نتایج چارچوب تحقیقاتی 2014 (REF) به کیفیت و تعهد کارکنان و دانشجویان منجر شده است.  این دانشگاه در رتبه اول در لندن و نهم در انگلستان برای پرستاری، مامایی و بهداشت برای قدرت تحقیق رتبه بندی شد.