Biological Sciences in the Essex




Essex university 🎓

محیط چند  رشته ای ، دانشگاه ESSEX را قادر می سازد تا طیف گسترده ای از رشته ها را در دوره های تحصیلات تکمیلی ارائه کند که یکی از آنها آموزش هدفمند در زمینه های تخصصی علوم زیستی است.
علاوه بر این، این دانشگاه  با تعدادی از بخش های دانشگاهی از سراسر دانشگاه، از جمله علوم اجتماعی و علوم انسانی همکاری می کند..

چرا تحصیل در ESSEX ؟

• مهارت هایی را که دانشمندان آینده نیاز دارند ، را بدون هزینه های اضافی می توانید در مدرسه تابستانی آموزش ببینید.
• دو سوم از تحقیقات این دانشگاه به عنوان "جهان برتر" یا "بین المللی عالی" (REF 2014) رتبه بندی شده است.
•  86٪ از دانشجویان پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه علوم انسانی ESSEX در شغل حرفه ای یا پس از گذراندن تحصیلات تکمیلی در شش ماه مشغول به کار شدند.


دوره های کارشناسی ارشد در علوم زیستی در دانشگاه Essex :

MSc Biotechnology
تمام وقت
محل: پردیس کالچستر


MSC Molecular Medicine
تمام وقت
محل: پردیس کالچستر


MSc Tropical Marine Biology  
تمام وقت
محل: پردیس کالچستر


MA Wild Writing: Literature, Landscape and the Environment

تمام وقت یا پاره وقت
محل: پردیس کالچستر