آزمون ورودی رشته پزشکی در انگلستان UKCAT


about 6 سال ago


آزمون UKCAT بخشی از پروسه گزینش بعضی از مدارس  پزشکی در انگلستان و دندانپزشکی در انگلستان می باشد.این آزمون بصورت آنلاین برگزار میشود و توانایی های شناختی، طرز برخورد و رفتار، تفکر بحرانی و استدلال منطقی فرد را می سنجد. چهار مبحث استدلالی و یک مبحث قضاوت وضعیت، شامل موارد آزمون میشود.

 

  • Verbal Reasoning: تفکر منطقی فرد را در خصوص اطلاعات نوشتاری و نتیجه گیری منطقی را ارزیابی می کند. مدت زمان این بخش 21 دقیقه و شامل 11 متن جهت مطالعه و 44 سوال برای پاسخ دهی می باشد.

 

  • Quantitative Reasoning: توانایی فرد در حل مسائل عددی را میسنجد. مدت زمان 24 دقیقه می باشد که 9 جدول، نمودار و گراف به عنوان اطلاعات ارائه می شود و به 36 سوال با ید پاسخ داده شود.

 

  • Abstract Reasoning: توانایی استدلال فرد در ارتباطات تفکر همگرا و واگرا را می سنجد. 13 دقیقه، 55 سوال

 

  • Decision Analysis: توانایی برخورد با انواع متفاوت اطلاعات برای استدلال ارتباطات، قضاوت کردن و گرفتن تصمیم مناسب را می سنجد. 32 دقیقه، یک سناریو کامل از اطلاعات و 28 سوال

 

  • Situational Judgment: عکس العمل فرد در شرایط گوناگون و همچنین شناخت فرد از اخلاق پزشکی  را می سنجد. 27 دقیقه، 67 سوال از 20 سناریو.


دیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود