دانشگاه ساندرلند با کیفیت برتر اموزشی
دانشگاه ساندرلند به‌جز چند پله سقوط در شاخص رضایت دانشجویی، از معدود دانشگاه‌هایی محسوب می‌شود که در جدول رده‌بندی‌ها ما پیشرفت داشته‌است. از عوامل این پیشرفت می‌توان به ارتقای سطح پرسنل و هزینه بیشتر در زمینه امکانات دانشجویی اشاره کرد