رشد بی سابقه متقاضیان دانشگاه تیساید


10 ماه پیش


دانشگاه تیساید یک دانشگاه دولتی واقع در مدلزبور شمال شرق انگلستان می باشد.این دانشگاه در سال 1930 به دستور پادشاه ادوارد افتتاح شد.

تعداد تقاضانامه‌های پذیرش ارسال‌شده به دانشگاه تیساید و همچنین ثبت‌نام‌کنندگان در این دانشگاه در سه سال گذشته افزایش یافته و در سال ۲۰۱۵ به حداکثر میزان خود رسیده‌است. این دانشگاه در این دوره رشدی بی‌سابقه داشته و همین امر باعث شده تا دویست و شصت میلیون پوند برای توسعۀ محوطۀ اصلی دانشگاه در مرکز شهر میدلزبرو Middlesbrough و نیز در فضای دوم دانشگاه در دارلینگتون Darlington که اکنون مراکز زیست‌شناسی و تولید ملی را در خود جای داده‌است هزینه کند. دانشگاه تیساید با ریاست جدید پل کرونی Paul Croney سیاست خود را تا سال ۲۰۲۰ بر مبنای توسعه و تمرکز بر تجربیات دانشجویان و نیز تأثیر دنیای واقعی real-world impact قرار داده‌است.

درحال‌حاضر شاخص رضایت دانشجویان دانشگاه تیساید که میانگین بخش‌های تدریس، بازخورد و پشتیبانی تحصیلی را در برمی‌گیرد، در میان بیست و پنج دانشگاه برتر و از منظر تجربیات دانشجویان در میان پنجاه دانشگاه برتر جدول قرار دارداین دانشگاه همچنین در بخش رضایتمندی دانشجویان بین‌المللی که منحصر به دانشجویان خارجی است، در میان سه دانشگاه برتر بریتانیا قرار دارداساتید راهنمای این دانشگاه در میان دانشگاه‌های دنیا مقام نخست را به دست آورده‌اند.

 دیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود