درخواست برای رشته دارو سازی در انگلستان
 ما میتوانیم شما را در درخواست پذیرش برای رشته داروسازی در کالجهای  انگلستان بامشاوره رایگان و یا از طریق اسکایپ یاری کنیم 

دوره کارشناسی داروسازی ۴ سال میباشد ودروس مهم در این رشته عبارتند از فارماکولوژی زیست شناسی فیزیولوژی و شیمی میباشد و فارغ التحصیلان میتوانند تمامی دانش و مهارت مورد نیازدر صنعت داروسازی را بدست آورند