امکانات شبیه سازی شده بیمارستانی دانشگاه داربی انگلستان
این دانشگاه با امکاناتی شامل یک بیمارستان شبیه‌سازی‌شده، سوئیت رادیوگرافی فعال، تجهیزات جدید جهت بازسازی صحنة وقوع جرم، آشپزخانه‌هایی با استانداردهای بالای صنعتی، یک رستوران، سوئیت‌های بازی کامپیوتری، استخر، سونا، یک سالن تجاری، دادگاه قضایی و یک مرکز بیست‌وسه هکتاری افزایش مهارت‌های راهبردی و مدیریتی Outdoor Leadership Centre، تأکید ویژه‌ای بر آموزش بر مبنای جهان واقعی real-world learning دارد