انواع برنامه های مختلف دانشگاه د مونفورت در انگلستان


5 ماه پیش


این دانشگاه همچنین در کنار پروژه‌های ملی و بین‌المللی خود این امکان را نیز فراهم آورده است که از طریق مشارکت در برنامه اسکوئر مایل (Square Mile) در قالب فعالیت‌های داوطلبانه به ارائه مهارت‌های خود به جوامع محلی بپردازد.

در سازوکار بهبود کیفیت آثار پژوهشی ۲۰۱۴، حدود شصت درصد از آثار پژوهشی این دانشگاه، دارای اعتبار بین‌المللی و جایگاه عالی معرفی شدند.

این دانشگاه به‌عنوان پایگاه بیش از شصت گروه و مؤسسه تخصصی، بر پژوهش‌های مربوط به جهان واقعی (Real World) از قبیل کنترل عفونت‌های بیمارستانی، پژوهش در سیاست‌های مسکن و مشارکت در پروژه یک میلیارد یورویی اتحادیة اروپا در شبیه‌سازی مغز انسان متمرکز شده‌استپروژه (OASYS) که برای هزاران روستانشین ساکن مناطق دورافتاده جنوب آسیا انرژی خورشیدی فراهم می‌کند، در سال ۲۰۱۵ به‌خاطر نوآوری اجتماعی موفق به کسب جایزه (Green Gown) شددیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود