شرایط اعزام دانشجو و تحصیل در دانشگاه های پزشکی در اروپا
بسیاری افراد جهت مهاجرت به اروپا معمولا از طریق تحصیل در دانشگاه های پزشکی در اروپا اقدام می کنند، که پس از اخذ اقامت تحصیلی و اخذ پذیرش تحصیل در دانشگاه های پزشکی در اروپا نسبت به اخذ تابعیت یا شهروندی اروپا میتوانند اقدام کنند، البته شایان ذکر است این روش یکی از روش های مهاجرت به اروپا می باشد روش های دیگر نظیر ویزای کار در اروپا و سرمایه گذاری در اروپا نیز وجود دارندتابعیت اروپا از طریق تولد فرزند در اروپا وجود ندارد.

ناگفته نماند که معیارهای ورودی، ساختار آموزشی و برنامه های پزشکی پیشنهادی در مدارس پزشکی اروپا با دیگر دانشگاه های جهان متفاوت می باشد، چرا که مدرک اعطا شده در دانشگاه های پزشکی در اروپا، در تمامی کشورهای اروپایی به رسمیت شناخته شده است.

گرایش افراد به سمت دانشگاه های پزشکی در اروپا ( یا مدارس پزشکی در اروپا ) به صورت رقابتی می باشد، چرا که دانشگاه های اروپایی از استانداردهای ویژه ای جهت ورود داوطلبان به این دانشگاه ها استفاده می نمایند. به علاوه، در بسیاری از کشورهای اروپایی، مبلغ شهریه بسیار بالا می باشد و این مبلغ با هزینه زندگی در آمیخته است و همین امر موجب شده است تا بسیاری از دانشجویان رشته پزشکی از پزشک شدن منصرف شوند.

با توجه به راهنمایی های ارائه شده، به دانشجویان آینده نگر فرصت ورود به مقرون به صرفه ترین و معتبرترین مدارس پزشکی و رسیدن به آرزوی پزشک شدن داده شده است. بنابراین، با تحصیل پزشکی اروپا، رویای شما به واقعیت خواهد پیوست