روانشناسی در میان پرطرفداترین رشته های تحصیلی
روانشناسی یک از 5 رشته مهم و پرطرفدار دانشگاهی در سراسر جهان و همچنین تحصیل در انگلستان است.انگلستان نیز برای ورود به دانشگاه و تحصیل در این رشته شرایط خود خاص خود را دارد.

برای اولین بار بیش از ۲۰.۰۰۰ دانشجو تحصیل خود را در دوره‌های کارشناسی این رشته آغاز کرده‌اندبه‌رغم عملکرد ضعیف در بازار کار فارغ‌التحصیلان، محبوبیت این رشته  همچنان ادامه دارد: این رشته از منظر ورود فارغ‌التحصیلان به مشاغل حرفه‌ای و ادامه تحصیل آنان تنها کمی با ۱۰ رشته انتهای جدول فاصله داشته و از منظر میانگین دستمزد در مشاغل حرفه‌ای نیز به جایگاه مشابهی دست یافته‌استلازم به ذکر است که بیش از یک‌سوم از فارغ‌التحصیلان کار خود را در مشاغل سطح پایین آغاز می‌کنند