دوره کارشناسی در انگلستان BA, BSc (BA-BACHELOR OF ART, BSc-BACHELOR OF SCIENCE)
دوره لیسانس در کشور انگلستان یک دوره 3 ساله می باشد که به صورت حضور در کلاس درس صورت می پذیرد. دانشجویان در دوره لیسانس در هر ترم در دروسی که انتخاب کرده اند سر کلاس حاضر شده و نمرات پایانی آن ها در امتحانات هر سال ملاک قبولی آن ها محسوب می شود .
دانشگاه های انگلستان به اصطلاح به دوره های قبل از فوق لیسانس (Under Graduate) UG می گویند. پس دوره لیسانس نیز به طور کلی دوره   UG نامیده می شود. برای ورود به دوره های لیسانس انگلستان نمرات مناسب دوره های Foundation و یا  ALevels  لازم می باشد.