امکانات ورزشی دانشگاه شفیلد هالام
امکانات ورزشی دانشگاه توسط وسایل تهیه‌شده برای مسابقات جهانی دانشجویان تکمیل شده‌است. مجموعه استخر باشکوه دانشگاه، در ابتدای ورودی دانشگاه واقع شده‌است. این دانشگاه مدیریت تنها ورزشگاه شهر شفیلد را بر عهده گرفته‌است. این استادیوم از امکاناتی است که قرار است تا ۳ سال آینده برای مسابقات سالانه دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های بریتانیا BUCS مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از امکانات جدید این ورزشگاه برای گروه‌های مردمی، مدارس، کلوپ‌های محلی و دانشجویان آزاد است.

همزمان با آغاز مسابقات دوچرخه‌سواری تور فرانسه Tour de France در یورک‌شایر، این دانشگاه با انجام خدمات داوطلبانه به دانشجویان، در اجرای این مسابقات همکاری کرد