پردیس های دانشگاه رابرت گوردون در انگلستان


9 ماه پیش


پردیس گارثی (Garthdee)، یک محیط آرام در نزدیکی رودخانه است، در ابتدا دانشکده هنر گری (Gray’s School of Art) و دانشکده معماری و محیط زیست اسکات ساترلند (Scott Sutherland) در آن قرار داشت. ساخت این پردیس در سال ۱۹۹۸، با ساخت دانشکده کسب و کار ابردین (Aberdeen Business School) آغاز شد که بعدها به دانشکده مدیریت معروف شد. این پردیس توسط معمار معروف، نورمن فاستر طراحی شده است. پردیس دانشگاه با افزودن دانشکده بهداشت و خدمات اجتماعی در سال ۲۰۰۲ (محل استقرار دانشکده های علوم بهداشت، پرستاری و مامایی و مطالعات اجتماعی کاربردی) و مرکز ورزشی راگ اسپورت (RGU SPORT) در سال ۲۰۰۵ توسعه داده شد. بسیاری از بخش های اداری دانشگاه در گارثی مجددا تغییر مکان داده شده اند. در این پردیس امکانات دیگری هم وجود دارد، از جمله مهد کودک و درمانگاه. از سپتامبر ۲۰۱۳، تمام تدریس های دانشگاه در این پردیس متمرکز شده استدیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود