تعداد دانشجویان دانشگاه لیدز
دانشگاه لیدز با پنج هزار دانشجو از صدوچهل‌ویک کشور در میان بیش از سی‌هزار دانشجوی این دانشگاه، یک دانشگاه بین‌المللی به معنای واقعی کلمه  برای تحصیل در انگلستان است. برنامه‌های تحصیل در خارج از کشور این دانشگاه نزدیک به دویست گزینه است، و گستره آن از اسپانیا تا سنگاپور را پوشش می‌دهد