پژوهشهای دانشگاه لیدز


4 ماه پیش


بیش از هشتاد درصد از پژوهش‌های این دانشگاه که در سازوکار بهبود کیفیت پژوهش REF 2014 مورد ارزیابی قرار گرفتند، به لحاظ کیفی در سطح عالی بین المللی و جهانی برای تحصیل در انگلستان  ارزیابی شدندنتایج این ارزیابی دانشگاه لیدز را در سی درصد از رشته‌ها، جزء ده دانشگاه برتر بریتانیا قرار داد.دیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود