کیفیت آموزشی دانشگاه لیدز


4 ماه پیش


دانشگاه لیدز در سال گذشته تنها دانشگاه  برای تحصیل در انگلستان از گروه راسل Russell Group بود که توانست در نظرسنجی کیفیت آموزش و نیز تجربه دانشجویی، در جمع بیست دانشگاه برتر بریتانیا قرار گیردنام دانشگاه لیدز همچنین در میان صد دانشگاه برتر جهان به چشم می‌خورددر رشته‌های زبان انگلیسی، آموزش، ارتباطات و مطالعات رسانه، جغرافیا و زمین‌شناسی، لیدز جزء پنجاه دانشگاه برتر جهان استدیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود