کیفیت آموزشی دانشگاه لیدز
دانشگاه لیدز در سال گذشته تنها دانشگاه  برای تحصیل در انگلستان از گروه راسل Russell Group بود که توانست در نظرسنجی کیفیت آموزش و نیز تجربه دانشجویی، در جمع بیست دانشگاه برتر بریتانیا قرار گیردنام دانشگاه لیدز همچنین در میان صد دانشگاه برتر جهان به چشم می‌خورددر رشته‌های زبان انگلیسی، آموزش، ارتباطات و مطالعات رسانه، جغرافیا و زمین‌شناسی، لیدز جزء پنجاه دانشگاه برتر جهان است