دانشگاه وینچستر مرکزی برای - و هویت انگلیسی و سیاست


4 ماه پیش


دانشگاه وینچستر همچنین با سرمایه‌گذاری در زمینه پژوهش وضعیت مطلوب خود را در آخرین ارزیابی‌ها همچنان حفظ کرده‌استتقریبا چهل و پنج درصد از آثار پژوهشی ارسالی به سازوکار بهبود کیفیت آثار پژوهشی بریتانیا در سال ۲۰۱۴، دارای رتبه برجسته جهانی و اعتباری بین‌المللی درجه‌بندی شده‌اند. رشته‌های علوم ارتباطات و تاریخ بهترین نتایج را در این سازوکار به‌دست آوردند.

این دانشگاه همچنین مرکزی برای هویت انگلیسی و سیاست English Identity and Politics تأسیس کرده که توسط جان دِنهام John Denham وزیر اسبق کار دانشگاه مدیریت می‌شود. مرکز رفاه حیوانات (حیوان‌دوستی) Animal Welfare در سال ۲۰۱۶ و در ادامه افتتاح مرکز پژوهش‌های ورزشی به بهره‌برداری رسید. مرکز پژوهش ورزش این دانشگاه با نُه کمک‌هزینه پژوهشی دانشجویی به‌منظور برگزاری جشن صد و هفتادمین سالگرد تأسیس مؤسسات اصلی افتتاح شده‌است. این دانشگاه در ابتدا مؤسسه تربیت معلم کلیسای انگلیس بود که تا سال ۲۰۰۴ با عنوان کالج آلفردشاه شناخته می‌شددیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود