دانشگاه وینچستر مرکزی برای سرمایه گذاری و هویت انگلیسی و سیاست
دانشگاه وینچستر همچنین با سرمایه‌گذاری در زمینه پژوهش وضعیت مطلوب خود را در آخرین ارزیابی‌ها همچنان حفظ کرده‌استتقریبا چهل و پنج درصد از آثار پژوهشی ارسالی به سازوکار بهبود کیفیت آثار پژوهشی بریتانیا در سال ۲۰۱۴، دارای رتبه برجسته جهانی و اعتباری بین‌المللی درجه‌بندی شده‌اند. رشته‌های علوم ارتباطات و تاریخ بهترین نتایج را در این سازوکار به‌دست آوردند.

این دانشگاه همچنین مرکزی برای هویت انگلیسی و سیاست English Identity and Politics تأسیس کرده که توسط جان دِنهام John Denham وزیر اسبق کار دانشگاه مدیریت می‌شود. مرکز رفاه حیوانات (حیوان‌دوستی) Animal Welfare در سال ۲۰۱۶ و در ادامه افتتاح مرکز پژوهش‌های ورزشی به بهره‌برداری رسید. مرکز پژوهش ورزش این دانشگاه با نُه کمک‌هزینه پژوهشی دانشجویی به‌منظور برگزاری جشن صد و هفتادمین سالگرد تأسیس مؤسسات اصلی افتتاح شده‌است. این دانشگاه در ابتدا مؤسسه تربیت معلم کلیسای انگلیس بود که تا سال ۲۰۰۴ با عنوان کالج آلفردشاه شناخته می‌شد