طرح های بزرگتری برای دانشگاه آلستر در راه است
طرح‌های بزرگتری در منطقۀ کلیسای بلفاست Belfast’s Cathedral Quarters که اولین مرحلۀ تأسیس دانشکده دویست و پنجاه میلیون پوندی دانشگاه در سال ۲۰۱۵ در آنجا اتفاق افتاد، در دست احداث است. البته به‌دلیل تأخیر در مراحل بعدی پروژه، دوازده هزار و چهار صد و پنجاه دانشجوی این دانشگاه که در مرکز جوردنزتَون Jordanstown مستقر هستند تا سپتامبر سال ۲۰۱۹ نمی‌توانند به این دانشکده منتقل شوند