اعتبار دوره های کارشناسی رشته روانشناسی توسط چه انجمنی مورد تایید قرار گرفته؟
اعتبار اغلب دوره‌های کارشناسی این رشته توسط انجمن روان‌شناسی بریتانیا British Psychological Society مورد تأیید قرار گرفته‌است. این انجمن از پوشش دروس کلیدی برای تحصیل در انگلستان  در طول دوره اطمینان حاصل می‌کند اما محتوای بالینی و بیولوژیکی دوره‌ها هنوز هم به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای با یکدیگر متفاوت است.