متقاضیان چه دوره ای می توانند بدون مدرک آیلتس در دانشگاه لنکستر تحصیل کنند؟
متقاضیان تحصیل پزشکی در انگلستان  در دانشگاه Lancaster که تحصیل خود را از دوره GCSE و یا Alevel در انگلستان شروع میکنند میتوانند برای تحصیل در انگلستان  بدون مدرک IELTS  اقدام کنند. نمرات Alevel باید A A A* باشد و حداقل نمره A A A می باشد دروس شیمی و زیست الزامی است نمرات دوره GCSE نیز در اخذ پذیرش تاثیر گذار است.