دانشگاههای برتر دررشته جرم شناسی در انگلستان
دانشگاه یورک (University 0f York)

دانشگاه کنت (University of Kent)

دانشگاه لیدز ( Leeds University )

دانشگاه منچستر (University of Manchester)

دانشگاه استرلینگ (University of Stirling)

دانشگاه دورهام (Durham University)

دانشگاه اسکس (University of Essex)

دانشگاه ساوتهمپتون (University of Southampton)

دانشگاه ناتینگهام(University of Nottingham)

دانشگاه سوانزی (University of Swansea)