تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه Exeter چند ساله است؟


4 ماه پیش


تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه Exeter 5 ساله است. گذراندن دوره Alevel الزامی است و برای اخذ پذیرش نمرات باید A* A A باشد البته شانس اخذ پذیرش با حداقل نمره تحصیلی A A A نیز وجود دارد. زیست و شیمی A باشند و دروس عمومی را شامل نمیشود. متقاضیانی که تحصیل خود را از دوره Alevel در انگلستان برای تحصیل پزشکی در انگلستان  شروع میکنند در صورتیکه کمتر از 18 سال هستند  برای تحصیل در انگلستان بدون مدرک آیلتس می توانند برای تحصیل در رشته پزشکی در انگلستان اقدام کنند.

 دیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود