تحصیل در رشته معماری در انگلستان


10 ماه پیش


تصور کنید زندگی و یادگیری معماری در یکی از برجسته ترین کشورهای طراحی شده در جهان یعنی انگلستان باشد. هنگام تحصیل در انگلستان، معماری در نوک انگشتان شماست و تبحر خاصی را تجربه خواهید کرد. کل کشور انگلستان ترکیبی از ساختمان های قدیمی و جدید است و میزبان برخی از معماری ترین شرکت های معماری شناخته شده و ساختمان های نمادین همچون، استون هنج، وست مینستر ابی استدیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود